برای سفارش این محصول کلیک کنید
gc8 pro مدار (اسپیدکنترلر) کنترل سرعت موتور دی سی براشلس (BLDC) ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

 gc8 pro مدار (اسپیدکنترلر) کنترل سرعت موتور دی سی براشلس (BLDC) ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

GMI90170 موتور دی سی براشلس (BLDC) اینرانر صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

 gc8 pro مدار (اسپیدکنترلر) کنترل سرعت موتور دی سی براشلس (BLDC) ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

GMI90170 موتور دی سی براشلس (BLDC) اینرانر صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

 gc8 pro مدار (اسپیدکنترلر) کنترل سرعت موتور دی سی براشلس (BLDC) ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

لطفا منتظر بمانید با احترام گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور تولید کننده انواع موتورهای براشلس bldc

رابط های بیشتر

قابلیت اضافه کردن اینترفیس های بیشتر برای شما در این مدار قراد داده شده است.

بیشتر بدانید
لطفا منتظر بمانید با احترام گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور تولید کننده انواع موتورهای براشلس bldc

سیگنال های ورودی

علاوه بر رابط های ورودی مدار، شما می توانید با کمک سیگنال های ولتاژی و PWM دور موتور خود را تنظیم کنید.

بیشتر بدانید
لطفا منتظر بمانید با احترام گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور تولید کننده انواع موتورهای براشلس bldc

رابط های ورودی

شما براحتی می توانید با کمک ولوم (پتانسیومتر) ویا کلید دور موتور خود را کنترل کنید.

بیشتر بدانید
 gc8 pro مدار (اسپیدکنترلر) کنترل سرعت موتور دی سی براشلس (BLDC) ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.