برای سفارش این محصول کلیک کنید
GM180120 موتور دی سی براشلس (BLDC) out runner صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

gm180120 موتور براشلس ویا دی سی براشلس صنعتی BLDC ساخت گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور G-MOTOR  با قدرت و توان بسیار زیاد بدون نیاز به تسمه و پولی

GM180120 موتور دی سی براشلس صنعتی (BLDC) out runner با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

gm180120 موتور براشلس ویا دی سی براشلس صنعتی BLDC ساخت گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور G-MOTOR  با قدرت و توان بسیار زیاد بدون نیاز به تسمه و پولی

 موتور دی سی براشلس (BLDC) صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

gm180120 موتور براشلس ویا دی سی براشلس صنعتی BLDC ساخت گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور G-MOTOR  با قدرت و توان بسیار زیاد بدون نیاز به تسمه و پولی

GMI90170 موتور دی سی براشلس (BLDC) اینرانر صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.
GM180120 موتور دی سی براشلس (BLDC) out runner صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

بدون جرقه

برخلاف موتورهای DC، موتورهای ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور، هیچ گونه جرقه ای را ایجاد نمی کند و می توان به راحتی از آن در انواع محیط های قابل اشتعال استفاده نمود.

بیشتر بدانید
GM180120 موتور دی سی براشلس (BLDC) out runner صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

بدنه

بدنه این گروه، از آلمینیوم ۷۰۷۵ شده ساخته می شود و استحکام فوق العاده ای را برای موتور، در عین سبک بودن فراهم می کند.

بیشتر بدانید
موتور دی سی براشلس (BLDC) صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.

شفت

جنس شفت این مدل بسیار مستحکم بوده و در برابر آسیب های فیزیکی وارده مقاوم است.

بیشتر بدانید
GM180120 موتور دی سی براشلس (BLDC) out runner صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.
GM180120 موتور دی سی براشلس (BLDC) out runner صنعتی با قابلیت کنترل دور و ... ساخته شده توسط گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) در ایران. برای مشاهده تصاویر لطفا یکبار صفحه را بروزرسانی نمایید.