در این مقاله به معرفی مختصر یکی از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر در انتخاب موتورهای براشلس (BLDC) مورد استفاده در پهپادها، می‌پردازیم.

تراست (Thrust) چیست؟

در فرهنگ لغت، تراست (Thrust) را به عنوان نیروی حرکت و یا نیروی رانش معنا کرده‌اند. در زمینه موتورهای براشلس (BLDC) مورد استفاده در پهپادها این پارامتر به ویژگی که معرف و مشخص کننده وزنی باشد که موتور به تنهایی قادر به بلند کردن آن با یک ملخ مشخص بوده اطلاق می‌شود.

  گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) می‌تواند هر نوع موتور دی‌سی‌براشلس (BLDC) دلخواه شما را طراحی و تولید نماید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تراست کل ( Total Thrust) یک پهپاد، حاصل جمع تمامی تراست‌های تولیدی موتور‌های به کار‌رفته در آن می‌باشد. به عبارت بهتر، بلند شدن یک مولتی روتور از سطح زمین زمانی روی می‌دهد که فشار هوایی ایجاد شده در بالای هر یک از ملخ‌ها نسبت به پائین آن کمتر باشد. به نیرویی که در اثر دوران ملخ‌ها به سمت پایین اعمال می‌شود، تراست (Thrust) گویند.

عوامل مؤثر در تراست (Thrust) یک موتور براشلس (BLDC)

عددی که به عنوان تراست (Thrust) یک موتور براشلس (BLDC) ارائه می‌شود تحت تأثیر چندین پارامتر مختلف است. از عوامل مؤثر بر روی تراست (Thrust)؛ می‌توان به نوع موتور، سایز و نوع ملخی که روی آن متصل می‌شود و همچنین اندازه و دور موتور اشاره کرد.

سایز موتور و دور آن و همچنین ملخی که برروی آن قرار داده می‌شود رابطه مستقیم با تراست (Thrust) موتور دارد؛ یعنی با افزایش هریک از آن‌ها می‌توان تراست (Thrust) موتور را افزایش داد. اما نکته حائز اهمیت در این ارتباط آن است که ملخی که بر روی این موتورها قرار داده می‌شود باید دقیقاً متناسب با ملخی باشد که از سوی سازنده موتورهای براشلس معرفی گردیده‌است تا از اعمال بار و یا فشار بیشتر به موتور براشلس جلوگیری شود.

عدم توجه به سایز مناسب ملخ، یکی از عوامل مهمی است که در سوختگی موتورهای براشلس (BLDC) مولتی روتورها نقش بسیار مهمی را دارد، چراکه ملخ بزرگتر، فشار اعمال شده به موتور را افزایش داده، در نتیجه منجر به افزایش جریان مصرفی موتور می‌شود.

با افزایش جریان موتور، تلفات آن بالا رفته و درنتیجه دما افزایش پیدا خواهد کرد. درنهایت، افزایش بیش از اندازه دما منجر به سوختن قسمت‌های الکتریکی و مکانیکی موتور خواهد شد.

  گروه پژوهشی و صنعتی جی موتور (G-MOTOR) می‌تواند هر نوع موتور دی‌سی‌براشلس (BLDC) مد نظر شما را با تراست Thrust دلخواه، طراحی و تولید نماید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.